Google
 

Tuesday, October 14, 2008

MGA JOB TITLES NA DAPAT NANG
PALITAN:

PRESIDENT- pasimuno.

VICE PRESIDENT- kunsitidor.

SECRETARY- palsipikador.

TREASURER - kubrador.

AUDITOR - kasabwat.

Business Manager - Gastador

PUBLIC RELATION OFFICER - tsismoso.

REPRESENTATIVES - pahamak.

SPOKESMAN - bolero.

SGT-AT-ARMS - tirador.

ADVISER - tagasulsol.

Representative - Pahamak

Observer - Usisero

Advocate - Taga-batikos

Spokesman - Bolero

Moderator - Taga-bulabog

Announcer - Manggugulat

Monitor - Taga-silip

Inspector - Taga-lapirot

Investigator - Mangangalkal

Enforcer - Tirador

Jail Warden - Sadista

Prosecutor - Tagapaglait

Judge - Pilato o Tagahugas-kamay

Aide - Taga-istorbo

Assistant - Galamay

Adviser - Sulsol

Consultant - Manggagancho

Contractor - Estapador

Expert - Punong-Yabang

Technical Writer - Manlilinlang

Doctor - Taga-himas

Headhunter - Taga-silat

Headshrinker - Basagulero

Director - Taga-udyok

Manager - Taga-silip ng stock sa boss

Stock market - Busabos

Supervisor - Taga-salo ng galit ng Boss

Chief Accountant - Punong-Gahaman

Sales Vendor - Pirata

Collector - Mangingikil

Custodian - Taga-ligpit

Dispatcher - Taga-dispatsa

Distributor - Taga-kalat

Delivery Man - Taga-iwan ng Gamit

Circulation Head - Taga-bilog ng Ulo

Purchaser - Palengkera

Receptionist - Palikera

Clerk Typist - Taga-parami ng Papel

Messenger - Tagatulak ng Papel

Janitor - Taga-limas

Plumber - Taga-tagas

Repairman - Mambubutingting

Gardener - Damuho

Utility Man - Inutil

Watchman - Istambay

Security Guard - Bantay-Salakay

Doorman - Nagpapalusot

Driver - Kaskasero

Chance Passenger - Malas na Nakikiangkas

Comedian - Alaskador

Entertainer - Kerengkeng

Nyahahahaha!! dyok dyok dyok!!
1 comment:

veronica geneta said...

okay n rin! korny nga lng.......... wala bng medyo ung nakakatawa talaga?